ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนได้มีการออกแบบและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งมีความสะอาด ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment